Hírek

Elérhetőségek

Idősek Klubja„Milyennek kellene lenni a társadalomnak,
Amelyben öregkorára is ember marad az ember? A válasz egyszerű: egész életen át emberszámba kell venni.” / Simon de Beauvoir/

 

Az Idősek Klubja tagi felvételt hirdet!

A jászkarajenői Idősek Klubjába (Táncsics M. utca 31.) várjuk mindazon nyugdíjasokat, akik magányosak, akiknek hiányzik a családi gondoskodás és a közösségi élet, akik érdeklődnek a szabadidő hasznos eltöltése iránt.

A szépen berendezett és felszerelt klubban többféle napi elfoglaltságot tudunk biztosítani. Szabadidős foglalkoztatás keretében a nők szívesen kötnek, hímeznek, horgolnak, és tv sorozatokat néznek, a férfiak inkább újságot olvasnak, rejtvényt fejtenek, sakkoznak, rádiót hallgatnak. A kulturális igények kielégítésére napilapok, rádió, televizió, videó, DVD lejátszó áll rendelkezésre. Az irodalmi felolvasások, egyéni  és közös elbeszélgetések, ismeretterjesztő és felvilágosító előadások meghallgatása, rendezvények szervezése teszi hangulatosabbá életüket.

Közös programként foglalkoztatások, szakkörök, gyógytorna, továbbá névnapok megünneplése, nyársalás, bográcsozás szerepel. Rendezvényeinken a jeles ünnepnapokról illetve a nemzetközi ünnepeinkről emlékezünk meg. Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, ezért tevékenyen szerepet vállalunk a helyi rendezvényeken, pld.: Jásznap, Falunap. Szabadidős programok keretében, térítés ellenében szervezünk kirándulásokat, színház és múzeumlátogatásokat.

Az egészségügyi ellátás keretében figyelemmel  kisérjük  egészségi állapotukat,  támogatjuk egészségük fenntartását, figyelmet fordítunk a gyógyszerek bevételére. Rendszeres a vérnyomás és testsúlymérés, fontos a testi- lelki megfigyelés dokumentálása, gyógyszerkiíratást, védőoltások felvételét, szűrővizsgálatokat szervezünk. Intézményünkben lehetőség van a tagok számára a saját ruhaneműik mosására, valamint fürdésre is, (azok számára, akiknek ez egyedül már nehézséget okoz, illetve az otthoni körülményei ezt nem teszik lehetővé).

Szolgáltatásunkban a klubtagságért napi 35 Ft-ot, valamint helyben étkeztetésért 480 Ft intézményi térítési díjat kell fizetni. Akinek nincs jövedelme, illetve az nem éri el a nyugdíjminimumot az ingyen veheti igénybe.  Havi negyvenezer forint jövedelem felet az intézményi térítési díjat kell meg fizetni.

Nyitvatartási időnk: hétfőtől –péntekig 7- 15 óráig.

Szeretettel várjuk Önöket „kis családunkban.”

Érdeklődni bővebben az Idősek Klubjában lehet, felvilágosításért forduljon hozzánk bizalommal.

                                                                                  Rigó Zoltánné intézményvezető

 

Idősek Klubja

Az intézmény ellátási területe:

Az intézmény működési területe a Jászkarajenő község közigazgatás területe. Jászkarajenő Község Önkormányzata a Szociális Törvényben meghatározott személyes gondozási formák közül illetékességi területen alapszolgáltatásként házi segítségnyújtást, étkeztetést nyújt, valamint idősek nappali ellátást szolgáltatást biztosít.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális területi ellátások igénybevétele:

A Szolgáltatásokat igénybe vehetik:

  • Jászkarajenő Község közigazgatási területe életvitelszerűen tartózkodó személyek.

  • Elsősorban a nyugdíjas korú illetve rokkantnyugdíjjal rendelkező személyek, akik önmaguk számára tartosan vagy átnmeneti jelleggel nem képesek biztosítani életvitelük fenntartásához szükséges feltételeket, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, illetve szociális helyzetük miatt.

Idősek nappali ellátása:
A huszonöt főre kialakított klub 5 napos nyitvatartással reggel 7,30 órától délután 15 óráig tart nyitva. A klubba történő felvételről az igénylő kérelme alapján az intézményvezető dönt.
A klubfoglalkozást étkezés nélkül is igénybe lehet venni, melynek intézményi térítési díja 2016. április 01.-től 35,-Ft /nap.
Kulturált körülmények között lehet elfogyasztani az ebédet, melynek intézményi térítési díja 2016. április 01.-től 480.-Ft adag/nap. A tagok számára biztosított a mosási lehetőség, a személyi higiéné fenntartásához nemenkénti zuhanyzási lehetőség.

Házi segítségnyújtás:
Szolgáltatásunk célja: életvitelükben akadályozott személyek számára otthonukban olyan segítség biztosítása, amely lehetővé teszi az önálló életvezetésüket, csökkentve az igényt kórházi felvételre, hogy csak a legvégső esetben kerüljenek szociális otthoni elhelyezésre.
A gondozásba vétel bejelentés és kérelem alapján történik.
A segítségnyújtás az igények függvényében történik, amelynek intézményi térítési díja 2016. április 01.-től 730.-Ft /óra.

A szolgáltatásunk szükségletfelmérés alapján személyi segítséget és/ vagy szociális segítséget nyújt.

Étkeztetés:
Étkeztetést a szociális törvény szerint azoknak a kérelmező személyeknek kell biztosítani, akik önmaguknak illetve eltartottaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel az étkeztetést nem képesek megoldani. Az ebédet igénylő személyek számára az önkormányzat által fenntartott, élelmezési konyha által elkészített napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Az ebédért elvitellel 2016. április 01.-től 480.-Ft-ot valamint kiszállítással 580.-Ft-ot kell fizetni.

„A legfontosabb: teljes értékű emberként kezelni az elesett és beteg, sokszor magányos időseket. Oda figyelni rájuk, észrevenni, ha segítségre szorulnak, ápolni és gondozni őket, ha ennek eljön az ideje.”

Rigó Zoltánné intézményvezető

 

Elérhetőségek:

Intézményvezető neve: Rigó Zoltán Istvánné

Fenntartó szervezet neve: Jászkarajenő Község Önkormányzat

Cím: 2746 Jászkarajenő, Táncsics Mihály u. 31.

Elérhetőség (telefon, fax): 53/366-094, 53/366-004

E-mail: rigone58@feemail.hu