Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás

 

Jászkarajenő Község Önkormányzat

                        Polgármesterétől

2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.

 

Ügyiratszám: 484/2018.                  

 

 

 

 

Pályázati felhívás

 

 

Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Idősek Klubja (2746 Jászkarajenő, Táncsics M. u. 31.) nappali ellátás vezető állás betöltésére a következő feltételekkel:

 

Az intézmény tevékenységi köre:

 • Idősek Klubjának működtetése, idősek nappali ellátása
 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás

 

Vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egy személyben felelős a korszerű, magas színvonalú szakmai munkáért, az intézmény gazdálkodásáért, törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói jogkört a beosztottak tekintetében.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Büntetlen előélet,
 • Szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 27.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint (felsőfokú képesítés)
 • legalább 5 év felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (2) bekezdése értelmében 3 hónap próbaidő kerül kikötésre

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga

 

 

Pályázathoz csatolni kell:

 

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • képesítést igazoló okiratok másolatát (a pályázat benyújtásakor az eredetben való bemutatása)
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

 

 

 

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

 

Vezetői megbízás 5 évre szól, 2018. április 16. – 2023. április 15-ig szól.

 

A munkakör legkorábban 2018. április 16. napjától tölthető be.

 

A kozigalla.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2018. március 7.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban Jászkarajenő Község Önkormányzat Polgármesteréhez (2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.) kell benyújtani.

 

A pályázati kiírás további közzétételi helye és ideje: Jászkarajenő Község Önkormányzat honlapja. www.jaszkarajeno.hu, 2018. március 7.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokról 2018. április 10. napjáig a képviselő-testület dönt.

 

Jászkarajenő Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető Palya István Kálmán polgármestertől, 53/366-001 telefonszámon.

 

 

Jászkarajenő, 2018. február 27.

 

 

 

                                                                                               Palya István Kálmán sk.

                                                                                                  polgármester