Hírek

Elérhetőségek

Kopjafa- Árpád-kori temető

Kultúrtörténeti érték a falu határában található, ma még feltáratlan Árpád-kori temető, itt helyezték örök nyugalomra 1854-ben Arany János költő által is megörökített "Vén Gulyást". A temetkezés emlékét ma kopjafa őrzi a Kisharangosi réten.