Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről


Tájékoztatom Önöket, hogy Jászkarajenő község területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.
 
Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek.

Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat (a mellékelt linken található kérdőív kitöltésével) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!


        Palya István Kálmán
                                                                                                     polgármester

Kérem kattintson az alábbi linkre és töltse ki a kérdőívet!

https://docs.google.com/forms/d/1A-u1B5HefvsJ7Aj3oD3azPrEFFdPOQfwvaMpwcw48yM/edit?usp=sharing_eip&ts=599abf5d